(1)
FREITAS, A. R. R.; NAPIMOGA, M. H. Editorial. IAJMH 2019, 2, 2.